Apklausos rezultatai

Viešoji įstaiga „VšĮ Marijampolės futbolo centras“ 2021 m. kovo mėnesį atliko anoniminę
auklėtinių tėvų apklausą. Šia apklausa buvo siekiama ištirti ir sužinoti apie Futbolo centro teikiamų
paslaugų kokybę ir prieinamumą, kaip tenkinami centrą lankančių vaikų asmeniniai ir socialiniai
poreikiai. Paspaudus nuorodą susipažinsite su apklausos rezultatais. Apklausos rezultatai.