SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS SPORTO PROJEKTAS NR. SRFSIĮ-2020-1-0044 „FUTBOLO SPORTO IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS“

 

Viešoji įstaiga "VšĮ Marijampolės futbolo centras" įgyvendina sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą sporto projektą "Futbolo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas".

Projekto santrauka.

Futbolo užsiėmimai, renginių organizavimas ir vykdymas sprendžia opią vaikų ir paauglių užimtumo problemą ugdo ir lavina jauną asmenybę, diegia poreikį sistemingai sportuoti ir rūpintis savo sveikata, sveika gyvensena. Projekto pagrindinis tikslas - sudaryti sąlygas vaikams 4-5 kartus per savaitę kokybiškai treniruotis Marijampolės futbolo arenoje. Užtikrinti vaikų ir jaunimo gerą fizinį ir emocinį ugdymą visapusiškai saugioje aplinkoje. Saugi aplinka tai aukščiausius reikalavimus atitinkanti sporto įranga, treniruočių aikštės ar kitos su veikla susijusios priemonės. Norint užtikrinti treniruočių kokybę, planuojamas įsigyti sportinis inventorius: įvairių dydžių futbolo vartai, žaidimo imitatoriai, kamuoliai ir kt. Vienas iš projekto uždavinių - padidinti treniruotes lankančių vaikų skaičių. Projekto pagalba siekiama aukštesnio meistriškumo lygio. Futbolo centras, organizuodamas turnyrus skatins fizinį aktyvumą ne tik Marijampolės mieste, bet ir aplinkiniuose rajonuose. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-06-01 iki 2022-06-30 

Projektas „Futbolo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.