Priėmimas

Norintys lankyti treniruotes Viešojoje įstaigoje "VšĮ Marijampolės futbolo centre" pateikia prašymą, medicininę pažymą (forma 068a,  įrašas medicininėje pažymoje: "Futbolo treniruotėse ir varžybose dalyvauti gali", pradinio rengimo grupių nariai pristato šeimos gydytojo išduodamą medicininę pažymą (forma Nr. 027-1/a) ) ir pasirašo sporto mokymo sutartį. 

Atsisiųsti prašymo formą bei sporto mokymo sutartį rasite apačioje.

Priėmimo tvarkos aprašas

Priėmimo prašymas

Sporto mokymo sutartis

Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų tvarkymo (Anderlecht)

Prašymas dėl ugdymo mokesčio sumažinimo (kai treniruotes lanko 2 tos pačios šeimos asmenys ir daugiau) 

Prašymas dėl ugdymo mokesčio sumažinimo dėl ligos

Prašymas nutraukti sutartį