Priėmimas

Norintys lankyti treniruotes Viešojoje įstaigoje "VšĮ Marijampolės futbolo centras" pateikia prašymą, medicininę pažymą (forma 068a,  įrašas medicininėje pažymoje: "Futbolo treniruotėse ir varžybose dalyvauti gali") ir pasirašo sporto mokymo sutartį. 

Atsisiųsti prašymo formą bei sporto mokymo sutartį rasite apačioje.

Priėmimo tvarkos aprašas

Priėmimo prašymas

Sporto mokymo sutartis

Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų tvarkymo (Anderlecht)

Prašymas dėl ugdymo mokesčio sumažinimo (kai treniruotes lanko tos pačios šeimos 2 asmanys ir daugiau) 

Prašymas dėl ugdymo mokesčio sumažinimo dėl ligos

Prašymas nutraukti sutartį